Brygge group

Konsulttjänster

Erfarenhet och engagemang

Ibland uppstår behov av att kortsiktigt komplettera organisationen med en interimslösning. Men det kan även vara tillfällen då en utomståendes objektivitet kan göra skillnad för verksamhetens fortsatta utveckling. Oavsett vilket så erbjuder vi expertis inom nedan angivna kompetensområden.

Management

En utomståendes objektivitet är ofta en nyckel till att styra verksamheten åt rätt håll. Ni kan er verksamhet bäst men vi kan hjälpa er att nå era mål eller att implementera nya arbetssätt på ett effektivt och resultatstyrt sätt.

Säljledning

Hur leder ni er viktigaste tillgång, säljarna? Med väldokumenterad erfarenhet hjälper vi er att utveckla och leda er säljavdelning. Konkreta verktyg för att uppnå maximala resultat som håller över tid. Oavsett om ni säljer produkt eller tjänst.

Coachning

Behöver ni hjälp med coachning på individnivå av ledare eller medarbetare? Vi besitter specialkompetens att leda och coacha ledare och säljare utifrån individens behov och möjligheter. Med mätbara resultat i fokus.

Förhandling

Önskar ni hjälp med förhandling av era lokalhyresavtal? Vid en sådan förhandling har ofta hyresvärden ett kunskapsövertag. Vi säkerställer att förhandlingen leder till ett önskvärt resultat för båda parter.

Interim

Vi tillhandahåller interimskonsulter för såväl kortare som längre uppdrag inom b la försäljning, projektledning, ledarskap, verksamhetsetablering, fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling.

Projektledning

Vi utför projektledning inom ett flertal områden. Bland annat ombyggnationer, flytt eller nyetablering av verksamheter samt verksamhetsnära områden som implementering av nya arbetssätt etc.

Vi analyserar er verksamhet - kostnadsfritt

När vardagen rullar på och är fylld med nödvändiga arbetsuppgifter kan det vara svårt att lyfta blicken och fundera på utveckling. Vi är övertygade att det finns utvecklingspotential i er verksamhet. Ni kan er verksamhet bäst men en utomståendes objektivitet är ofta avgörande för att konkretisera vilka verktyg och aktiviteter som ger störst effekt. 

Vi erbjuder er en timmes kostnadsfri rådgivning som ett första steg mot att maximera er potential. Det enda ni behöver göra är att fylla i formuläret nedan eller ringa oss på 031 - 48 88 31.

Här kan du beskriva ditt ärende

Våra andra tjänster

Lokalen är ofta en mycket central plats för verksamheten och dessutom ofta en av de största fasta kostnaderna. Därför förtjänar frågeställningar kring er lokal att prioriteras.

Utifrån era behov hjälper vi er med lokalsökning, förhandling av avtalsvillkor och hyresnivå samt säkerställer att resan mot er nya lokal blir så effektiv som möjligt. Vi är behjälpliga genom vår lokalrådgivning.

Vår analysavdelning förser fastighetsmarknadens aktörer med relevant och uppdaterad information om lokalhyresmarknaden. Vad ligger marknadshyran på i olika områden? Vilka företag planerar att flytta den närmsta tiden? Hur ser trenderna bland hyresgästernas lokalbehov ut just nu?

Kontakta oss

Söker ni lokal? Behöver ni hjälp med översyn och förhandling av ert hyresavtal? Efterfrågar ni marknadsdata från lokalhyresmarknaden? Har ni behov av konsulttjänster med spetskompetens?      

Ring oss eller skicka ett mail, vi ser fram emot din kontakt!