Brygge group

Lokalrådgivning

Värd att prioriteras

Lokalen är ofta en mycket central plats för verksamheten och dessutom ofta en av de största fasta kostnaderna. Därför förtjänar frågeställningar kring er lokal att prioriteras.

Utifrån era behov hjälper vi er med lokalsökning, förhandling av avtalsvillkor och hyresnivå samt säkerställer att resan mot er nya lokal blir så effektiv som möjligt.

Ni kanske redan har lokal på precis den adress ni önskar men står inför en omförhandling av ert hyresavtal? Låt oss hjälpa er för att säkerställa att såväl de juridiska- som de ekonomiska frågeställningarna behandlas på bästa sätt.

Lokalsökning

Att söka lokal är en process som kräver tid, kompetens och rätt kontaktvägar. Utifrån vår välutvecklade behovsanalys hjälper vi er med sökandet efter rätt lokal. Vi är nämligen övertygade att rätt lokal är en nyckel till att er verksamhet ska nå sin fulla potential. 

Förhandling av hyresavtal

Vid en förhandling av hyresavtal så sitter ofta fastighetsägaren på ett stort kunskapsövertag. Vi företräder er i förhandlingen, s k tenant representation, för att säkerställa att avtalet blir så bra som möjligt för er, såväl juridiskt som ekonomiskt.

Lokalanpassning / Ombyggnation

Behöver ni anpassa er nya, eller befintliga, lokal för att den på bästa sätt ska uppfylla era behov? Vi projektleder ombyggnationer och säkerställer att såväl de tekniska installationerna som det estetiska intrycket når upp till era behov och önskemål. 

Vi ser över ert lokalhyresavtal - kostnadsfritt

Står ni i begrepp att skriva på ett nytt hyresavtal? Funderar ni på om ert befintliga hyresavtal uppfyller gällande lagstiftning? Betalar ni vad ni och hyresvärden faktiskt har kommit överens om?

Vi erbjuder oss att gå igenom ert lokalhyresavtal för att kontrollera ovan. Just nu bjuder vi på en timmes kostnadsfri rådgivning. Det enda ni behöver göra är att skicka in ert hyresavtal nedan eller ringa oss på 031 - 48 88 31.

Här kan du beskriva ditt ärende

Våra andra tjänster

Vår analysavdelning förser fastighetsmarknadens aktörer med relevant och uppdaterad information om lokalhyresmarknaden. Vad ligger marknadshyran på i olika områden? Vilka företag planerar att flytta den närmsta tiden? Hur ser trenderna bland hyresgästernas lokalbehov ut just nu?

Ibland uppstår behov av att kortsiktigt komplettera organisationen med en interimslösning. Men det kan även vara tillfällen då en utomståendes objektivitet kan göra skillnad för verksamhetens fortsatta utveckling. Kontakta oss för att höra mer om våra konsulttjänster.

Kontakta oss

Söker ni lokal? Behöver ni hjälp med översyn och förhandling av ert hyresavtal? Efterfrågar ni marknadsdata från lokalhyresmarknaden? Har ni behov av konsulttjänster med spetskompetens?      

Ring oss eller skicka ett mail, vi ser fram emot din kontakt!